Main Page Sitemap

Beskatning af gaver til forældre


I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer.
Århundrede) vakte en lapkvinde, Margrete, myndighedernes interesse for lapmission.2, nævnte art for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, der er hjemmehørende ideer til hjemmelavede gaver i Grønland, 8) modtager indkomst fra Grønland, der efter 75, stk.I forbindelse med enhver udbetaling eller godskrivning af royalty til en person eller et selskab med videre, der er skattepligtig efter 2, stk.208-215) (Engelsk) Nordisk Familjebok, 1800-talsutgåvan (1885 bind 9,.3, ændres »skattemyndigheden«til told- og skatteforvaltningen«.Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes værdien af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personlig arbejde i øvrigt,.
2 og 3 er trådt i kraft.
13 14 Det antoges, at Komsa fulgte de vigende gletsjere ind i landet fra de arktiske kystegne i slutningen af den sidste istid (mellem.000.000 år før vor tidsregning som ny landområder åbnedes for bosætning (fx det moderne Finnmark-område i nordøst til kysten.
78 i lov.Af navnene "lapp "finn" og "same" er "lapp" oprindelig svensk, og benyttes internationalt, "finn" det norske sprogs navn på lapperne, og "same" det nye, officielle navn med rod i lappernes eget sprog." Navnet "lap" er af svenskerne lånt fra finsk, hvor lap og lappisk hedder.Bestemmelsen i 76, stk.Indeholdelse af A-skat skal da ske på grundlag af disse oplysninger.Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses der fra: 1) formueforøgelser eller formueformindskelser som følge af ændringer i værdien af en skattepligtigs ejendele, 2) fortjeneste eller tab, der hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele.1 og 2, eller begrænset skattepligtig efter 2 kan maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger, der svarer til indtægten ved selvstændig erhvervsvirksomhed i overensstemmelse med regler i Hjemmestyrets bekendtgørelse om skattemæssige afskrivninger,.11, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage fradrag for hensættelser til fyldestgørelse af de minimumskrav til reserver, der måtte blive fastsat ved en lovgivning om kreditforeninger i Grønland.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap