Main Page Sitemap

Fradrag gaver personale


Undtagelse Hvis det konfiskerede aktiv er beskattede beløb, anses udgiften for fradragsberettiget efter SL 6, stk.
og dermed størstedelen af beløbet - til chaufføren.
Se nærmere om bestemmelsens anvendelsesområde i lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i L104.
1, litra a, selv om sagen angik en overenskomststridig løn til en chauffør.
1, litra a, modsætningsvis.Udgifter til faglige kurser og øvrig uddannelse for en virksomheds ansatte anses som udgangspunkt for fradragsberettigede driftsudgifter i virksomheden.I TfS 2000, 817 LSR gavekort til rosengårdcentret blev et selskabs udgift til en bøde, som EU-kommissionen havde pålagt, anset for en ikke fradragsberettiget, privat udgift på grund af udgiftens pønale og dermed driftsfremmede karakter.Skat En arbejdsgiver kunne fratrække rabat på tog med studiekort udgifter til abonnement til en sundhedsordning med lægevagtydelser.Mod medicinsk informationsmateriale, der er ufyldestgørende, misvisende og vildledende.Udgifter til bestikkelse i selvstændig erhvervsvirksomhed.November - den.Skattemyndighederne anså derimod hovedparten af beløbene for at være udbytte, som dermed ikke kunne fradrages i selskaberne.I en række afgørelser er der taget stilling til, gaver til mormor om udgiften til bonus til en direktør eller lavere rangerende medarbejder kan anses for at vedrøre driften af virksomheden og dermed være en fradragsberettiget driftsudgift efter SL 6, stk.Om årsagen til oprettelsen af de nye klinikker forklarede dyrlægen, at hans indtægt fra dyrehospitalet efter en årrække med stigende omsætning var stagneret, fordi der var kommet flere dyrlægeklinikker til i området, og at han med dette tiltag havde ønsket at stoppe denne uheldige tendens.Landsretsdomme SKM2013.384.ØLR Formueforvaltning - administrationsbidrag En fond uden eget personale og uden egne lokaler.I sagen hvilede bonusudgiften på selskabet, efter det var solgt, og bonussens størrelse var ikke fastsat på grundlag af den sum, det havde indbragt ved salg.I disse tilfælde er der derfor fortsat fradragsret.
Konfiskation af enkelte driftsmidler Konfiskation af enkelte aktiver giver normalt ikke adgang til tabsfradrag, hvis overtrædelsen er begået af ejeren.
Den erhvervsdrivende trækker typisk udgiften fra i det år, den ansatte afholder den optjente ferie med løn.
Se eksempelvis lsrm 1980, 145 LSR, hvor en depotejer kunne fratrække udgiften til "drikkeøl" til personalet, som havde krav på dette efter deres overenskomst.I TfS 1984, 362 LSR blev en fisker nægtet fradrag for det tab, han havde lidt, ved at de norske fiskerimyndigheder havde konfiskeret hans fangstredskaber, fordi han havde fisket uden licens i de norske farvande og dermed fisket ulovligt.I fik et selskab ikke fradrag for en udgift til bonus til medarbejdere,.Arbejdet på de nyoprettede klinikker blev udført af dyrlægen selv og hans personale fra dyrehospitalet, hvilket kunne lade sig gøre, fordi klinikkerne kun tilbød konsultation.XDesuden er der særlig hjemmel til fradrag for erhvervsmæssig lønudgifter,.Momsbelagte transportudgifter til og fra personalefester og underholdning kan fradrages fuldt ud, hvis der er tale om en særskilt leverandør.

Bestemmelsen er indsat ved lov.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap