Main Page Sitemap

Omstødelse af gave


omstødelse af gave

Dispositioner, der i visse tilfælde kan omstødes: Gaver fuldbyrdet køb gavekort til jensens bøfhus senere end 6 måneder før fristdagen bortset fra lejlighedsgaver.
Utilbørlige dispositioner, hvor den begunstigede var bekendt med skyldnerens insolvens og omstændigheder, der gjorde dispositionen utilbørlig.
Der er en formodning for, at det er en lejlighedsgave, når gaven er givet i anledning af fx bryllup eller fødselsdag.Januar 2018 ændres konkurslovens.Se selskabslovens 361, stk.Det bemærkes i den forbindelse, at omtvistede og betingede krav anses for forpligtelser som omtalt i konkurslovens 64, stk.Udlæg senere end tre måneder før fristdagen.
Reglerne om omstødelse kan også anvendes i rekonstruktion og gældssanering efter konkursloven.
5, fastslår, at reglerne i stk.
Ved vurderingen af om en gavedisposition kan omstødes skal der tages hensyn til gavens værdi i forhold til skyldners økonomiske forhold samt om genstanden i sig selv udgør en høj værdi.
Gaver, som er fuldbyrdet tidligere, men senere end et år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det af gavemodtageren godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent.4, samt indførelsen af det dobbelte solvensbevis.Omstødelsesfristerne er længere i forhold til skyldnerens nærtstående, der blandt andet er skyldnerens nærmeste familie, og hvis skyldneren er et selskab, er det blandt andet ejerne af selskabet og deres nærmeste familie.4 er der ikke nogen omstødelsesfrist.Dette forudsætter dog, at kravet senere fastslås endeligt over for skyldner.Sammenfatning, med ændringen af konkurslovens 64 vil der fremover være en videre adgang til at omstøde gaver, der er givet fra skyldneren til dennes nærtstående.Panteret og anden sikkerhed for eksisterende gæld stiftet senere end 3 måneder før fristdagen.Tilføjelsen medfører, at afværgelse af omstødelse forudsætter, at modtageren både kan godtgøre, at skyldneren ved overdragelsen ikke var eller blev insolvent og beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap