Main Page Sitemap

Rejsekort rabat første måned


Du kan købe Hund-Xtra, fra din hund er 6 uger gammel og helt frem til, den fylder.
Januar 2017 vil have fuld gyldighed, også selvom servicen er udgået.
Alle henvendelser kan ske på Som det har været fremstillet i lokalpressen, har DSB planer om at regionaltoget København H - Ny Ellebjerg - Sorø - Slagelse i køreplanen for 2017 (gældende fra.12.16) ikke længere har stop i Sorø.
Vi kan desværre ikke finde hunden til dig, men vi kan gøre det næstbedste; give dig en kontanterstatning, så du kan købe en hvalp af samme race.
Dog skal vi gøre opmærksom på, at der er ændringer i DSBs betjening af Vestsjælland pga planlagte sporarbejder omkring Ringsted station (se nedenfor).Det skyldes primært tilkobling af den nye bane ved Ringsted station og test af samme, men ligeledes planlagte arbejder ved Ny Ellebjerg station; Det er besluttet, at den kommende metrolinje til Ny Ellebjerg skal graves ned, og det får konsekvenser for brugen af stationen.DSB pendlertræf - rettidighed og sporarbejder På det halvårlige pendlertræf med DSB var den manglende rettidighed i fokus.Er din hund en fører- eller handicaphund, får du værdien af en voksen, færdigtrænet hund.I forbindelse med køreplanen for 2018, så ved vi allerede nu, at der vil komme udfordringer for servicering af store dele af Sjælland, heriblandt vores område.Ydermere er regionaltogets standsning flyttet fra Ny Ellebjerg station til Valby station i køreplanen for 2018, på grund af ombygning og forberedelse til metrobyggeri ved Ny Ellebjerg station.DSB melder herom: "Fornyelser foretaget inden den.Giver adgang til online selvbetjening og tank-op.Vi følger udviklingen og følger op med DSB.Hundens alder og helbred er afgørende, om vi kan tilbyde hundesygeforsikringen.
Sporarbejderne sker i forbindelse med at koble den nye til det nuværende anlæg omkring Ringsted station.
Det vil dog ikke længere være muligt at ændre strækning på allerede fornyede DSB Pendlerkort efter.Sporarbejde på Østfyn og ved Odense har i foråret og den tidlige sommer skabt yderligere pres på vores strækning, hvor vi har oplevet en reduktion i betjeningen af vores station, både i antal afgange og i mængden af materiel.Siden har det vist sig, at bedste valg af betaling for befordring med DSB afhænger af den enkelte passagers rejsemønster.Heller ikke her er vi bekendt med tidsplanen, men vi vil ligeledes skrive ud herom, når vi ved noget nærmere.Her er foretaget mindre justeringer af minuttal for IC-tog mod København (nu køres på minuttal 10) og mod Odense (nu køres på minuttal 18).December burde vi derfor igen opleve normaliserede forhold af togtrafikken til og fra Sorø.Kollektiv trafik i Danmark (dette er dog bestemt ikke noget krav) Mulighed for at mødes med trafikpolitikere Selvom ovenstående kan virke voldsomt, har arbejdsbyrden det seneste år været i størrelsesordenen 4-5 timer om måneden, hvilket også er realistisk i forhold til de opgaver der ligger.I 2016 har vi haft betjening hver time af regionaltoget mellem Slagelse og hovedstaden og med stop i Sorø.

Der er for nuværende ingen ændringer i prisstrukturen for pendlere over Storebælt, da man her fortsat er omfattet af DSBs takstsæt.
En enkelt udfordring, som nye parkeringspladser øst for det eksisterende parkeringsanlæg bibringer, er adgangsvejen til perronen ved spor.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap